Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟ


ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΑ ΧΩΡΙΑ - ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ