Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΡΙΑ