Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ιωάννης Καποδίστριας - Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας
Πηγή: Αστυνομικά Χρονικά