Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗΦΩΤΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΗ) - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ